شرکت سیمان نیزار قم (سهامی خاص)

شرکت سیمان نیزار قم

نام ثبتی: شرکت سیمان نیزار قم

مدیر عامل: آقای روحی

محل کارخانه: استان قم،کیلومتر 45 جاده قدیم قم به اصفهان

شماره تماس کارخانه: 3-3675501 (253) 98+

نمابر کارخانه: 3675504 (253) 98+

سال راه اندازی: 1390

ظرفیت اسمی: سالیانه یک میلیون تن سیمان

سهامدار اصلی: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص)

نوع محصول: سیمان پرتلند تیپ 325-1 ، 425-1 ، 525-1 ،2 ، 5

سیمان پرتلند آهکی ، سیمان بنایی،سیمان مرکب

آدرس دفتر مرکزی: تهران،لواسانی غربی،بین آقایی و آریا،پلاک 114

ساختمان هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار

شماره تماس دفتر مرکزی: 23571 (21) 98+

نمابر دفتر مرکزی: 22232958 (21) 98+