شرکت راهکار جامع اسپندار

شرکت راهکار جامع اسپندار

نام ثبتی: شرکت راهکار جامع اسپندار

مدیر عامل: آقای فرهودفر

سال راه اندازی: 1400

سهامدار اصلی: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص)

نوع محصول: تولید نرم افزار ها و راهکارهای جامع مالی و صنعتی

آدرس دفتر مرکزی: تهران،لواسانی غربی،بین آقایی و آریا،پلاک 114

ساختمان هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار

شماره تماس دفتر مرکزی: 23571 (21) 98+

نمابر دفتر مرکزی: 22245805 (21) 98+