شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار

شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار​

شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار متشکل از شرکت سیمان آرتا اردبیل ، شرکت سیمان فراز فیروزکوه ، شرکت سیمان نیزار قم ، مجتمع آهک اسپندار ، شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس و شرکت راهکار جامع اسپندار است

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار بر روی لینک هر شرکت کلیک نمایید

AACC Logo 2
شرکت سیمان آرتا اردبیل از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اسپندار می باشد
ادامه مطلب
FFCC Logo
شرکت سیمان فراز فیروزکوه از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اسپندار می باشد
ادامه مطلب
NQCC Logo
شرکت سیمان نیزار قم از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اسپندار می باشد
ادامه مطلب
ELCC Logo
شرکت آهک اسپندار از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اسپندار می باشد
ادامه مطلب
ETCC Logo
شرکت آهک اسپندار از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اسپندار می باشد
ادامه مطلب
ETSC Logo
شرکت راهکار جامع اسپندار از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اسپندار می باشد
ادامه مطلب
EBSC Logo 2
شرکت راهکار ساختمان اسپندار از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ اسپندار می باشد
ادامه مطلب