دعوت به همکاری اسپندار

لطفا به منظور مشاهده کامل اطلاعات مربوط به فرصت های شغلی در بخش دعوت به همکاری اسپندار و همچنین تکمیل فرم درخواست استخدام
و ارسال رزومه خود،بر روی لینک اطلاعات تکمیلی کلیک نمائید

ناظر ساخت و نصب
تجهیزات مکانیکی

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک ناظر ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی برای پروژه آهک واقع در فیروزکوه می باشد…

فیروزکوه
--------------------------------------------
09 خرداد 1401 - 02:53 ب.ظ

ناظر ساخت و نصب
تجهیزات برقی

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک ناظر ساخت و نصب تجیهزات برقی برای پروژه آهک واقع در فیروزکوه می باشد…

فیروزکوه
--------------------------------------------
09 خرداد 1401 - 02:45 ب.ظ

کارشناس تدارکات

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس بازرگانی برای دفتر تهران
می باشد…

تهران
--------------------------------------------
09 خرداد 1401 - 02:42 ب.ظ

کارشناس برنامه ریزی و
کنترل پروژه

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس کنترل پروژه برای کارخانه آهک واقع در فیروزکوه می باشد…

فیروزکوه
--------------------------------------------
09 خرداد 1401 - 02:36 ب.ظ

کارشناس منابع انسانی

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس منابع انسانی برای دفتر تهران می باشد…

تهران
--------------------------------------------
06 اردیبهشت 1401 - 09:11 ق.ظ

برنامه نویس ( PHP/Laravel )

شرکت راهکار جامع اسپندار در حال حاضر به دنبال استخدام برنامه نویس در دفتر تهران می باشد…

تهران
--------------------------------------------
22 فروردین 1401 - 08:01 ق.ظ

برنامه نویس ( Net. )

شرکت راهکار جامع اسپندار در حال حاضر به دنبال استخدام برنامه نویس در دفتر تهران می باشد…

تهران
----------------------------------------------
22 فروردین 1401 - 07:57 ق.ظ