آگهی استخدام
کارشناس تولید

هلدینگ اسپندار در حال حاضر در جستجوی کارشناس تولید با مهارتهای ذیل برای یکی از شرکتهای خود در قم می باشد. 

مهارت‌های مورد نیاز:

– توانایی نقشه خوانی در حد متوسط
– برقراری ارتباط با اتاق کنترل و مهندسی شیفت
– آشنایی با زبان انگلیسی
– گزارش نویسی اقدامات انجام شده به مسئول مربوطه
– دارا بودن مدرک کارشناسی
– دارابودن مدرک مهندسی شیمی

شرح وظایف شغلی:

– نظارت بر امورات جاری خط تولید
– تعامل با آزمایشگاه جهت دریافت گزارشات لازم مربوط به کیفیت مواد و سیمان
– هماهنگی و برنامه ریزی در زمانهای اجرای توقف و راه اندازی واحدهای تولیدی با رئیس واحد تولید
– نظارت بر رعایت اصول ایمنی و مقررات بهداشتی کارکنان