آگهی استخدام
کارشناس اداری و منابع انسانی

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس اداری برای کارخانه سیمان واقع در قم
می باشد.

مهارت‌های مورد نیاز:

-آشنایی با قوانین کار و امور اجتماعی
-آشنای با کامپیوتر و نرم افزارهای مجموعه آفیس، اکسل، اینترنت و نرم افزار های مرتبط با حوزه اداری
-رازداری و حفظ محرمانگی با توجه به دسترسی به اطلاعات
-آشنایی با اصول بایگانی و دفتر داری و تایپ و تکثیر
-آشنایی با اصول گزارش نویسی
-آشنایی با راهکاران، سیستم جامع منابع انسانی
-حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناسی

شرح وظایف شغلی:

-ارتباط با سطوح مختلف کارکنان سازمان به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز حیطه وظایف کاری
-برقراری ارتباط با سازمان ها و موسسات خارج از شرکت به منظور انجام امور محوله
-جمع آوری داده ها و اطلاعات منابع انسانی شرکت، استخراج و تفسیر اطلاعات
-تنظیم و ارائه گزارش های مورد نیاز