آگهی استخدام
ناظر ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک ناظر ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی برای پروژه آهک واقع در فیروزکوه می باشد.

 

مهارت‌های مورد نیاز:

 1. مدرک تحصیلی کارشناسی مکانیک
 2. مهارت در کار اجرائی ساخت و نصب تجهیزات مکانیکی
 3. مهارت در نقشه خوانی تجهیزات مکانیکی
 4. آشنائی با نرم افزار اتوکد مکانیکال
 5. مسلط به ابزارهای اندازه گیری و کنترل ابعادی
 6. مسلط به تهیه فرم های کنترل کیفی ( ابعادی و جوش ، … )
 7. مسلط به کنترل صورت وضعیت های کارگاهی
 8. توانائی خواندن و فهم دستور العمل های انگلیسی
 9. آشنائی با نرم افزار کنترل پروژه MSP
 10. توانائی انجام بازرسی و تست های مرتبط
 11. توانائی ارزیابی پرسنل اجرائی پیمانکار
 12. آشنائی به تاسیسات آبرسانی ، گاز رسانی ، هوای فشرده

 شرح وظایف شغلی:

 • بازرسی و کنترل کامل ( ابعادی ، جوش و…. ) پروسه ساخت تجهیزات خریداری شده از قبیل تجهیزات انتقال مواد، تجهزات ذخیره سازی و … مطابق نقشه های اجرائی
 • نظارت در نصب تجهیزات
 • نظارت در اجرای تاسیسات آبرسانی ، گاز رسانی ، هوای فشرده
 • نظارت در راه اندازی تجهیزات
 • پیگیری انجام فعالیت های اجرائی مطابق قرار داد پیمانکاران
 • تهیه فرم های کنترل کیفی
 • کنترل صورت وضعیت های کارگاهی پیمانکاران
 • کنترل نقشه های اجرائی و در صورت لزوم انجام هماهنگی های لازم
 • کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه های تاسیسات مکانیکی
 • کنترل مصالح و تاسیسات مکانیکی از نظر تهیه ، عمل ، نگهداری ، استفاده در انطباق با نقشه ها و مشخصات فنی