شرکت مجتمع آهک اسپندار

مجتمع آهک البرز (سهامی خاص)

تصویری از کارخانه آهک البرز

مدیر عامل: آقای رفیعی

محل کارخانه: استان تهران،کیلومتر 5 جاده فیروزکوه به قائمشهر

شماره تماس کارخانه: 

76446241 (21) 98+

نمابر کارخانه: 76446241 (21) 98+

سال راه اندازی: 1367

ظرفیت اسمی: 150 تن در روز

سهامدار اصلی: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص)

نوع محصول: 

آهک هیدراته،کلوخه و میکرونیزه

آدرس دفتر مرکزی: 

تهران،لواسانی غربی،بین آقایی و آریا،پلاک 114

ساختمان هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار

شماره تماس دفتر مرکزی: 

23571 (21) 98+

نمابر دفتر مرکزی: 

1601 داخلی – 23571 (21) 98+

مجتمع آهک آذرشهر (سهامی خاص)

تصویری از کارخانه آهک آذرشهر

مدیر عامل: آقای رفیعی

محل کارخانه: استان آذربایجان شرقی،کیلومتر 70 جاده تبریز به مراغه

شماره تماس کارخانه: 

34553346 (41) 98+

نمابر کارخانه: 34553352 (41) 98+

سال راه اندازی: 1373

ظرفیت اسمی:  360 تن در روز

سهامدار اصلی: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص)

نوع محصول:

آهک هیدراته،آهک هیدراته ویژه، آهک میکرونیزه و کلوخه

آدرس دفتر مرکزی: تهران،لواسانی غربی،بین آقایی و آریا،پلاک 114

ساختمان هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار

شماره تماس دفتر مرکزی: 

23571 (21) 98+

نمابر دفتر مرکزی:

 1601 داخلی – 23571 (21) 98+