شرکت سیمان فراز فیروزکوه (سهامی خاص)

شرکت سیمان فراز فیروزکوه

نام ثبتی: شرکت سیمان فراز فیروزکوه

مدیر عامل: آقای حسینی

محل کارخانه: استان تهران،کیلومتر 5 جاده فیروزکوه به قائمشهر

شماره تماس کارخانه: 6-76446925 (21) 98+

نمابر کارخانه: 76446753 (21) 98+

سال راه اندازی: 1386

ظرفیت اسمی: سالیانه یک میلیون تن کلینکر

سهامدار اصلی: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص)

نوع محصول: سیمان پرتلند تیپ 2 (فله و پاکت)

آدرس دفتر مرکزی: تهران،لواسانی غربی،بین آقایی و آریا،پلاک 114

ساختمان هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار

شماره تماس دفتر مرکزی: 23571 (21) 98+

نمابر دفتر مرکزی: 22245805 (21) 98+