شرکت سیمان آرتا اردبیل (سهامی عام)

تصویر کارخانه شرکت سیمان آرتا اردبیل

نام ثبتی: شرکت سیمان آرتا اردبیل

مدیر عامل: آقای عظیمی

محل کارخانه: استان اردبیل،کیلومتر 25 جاده اردبیل به آستارا

شماره تماس کارخانه: 5-32132901 (45) 98+

نمابر کارخانه: 32132910 (45) 98+

سال راه اندازی: 1375

ظرفیت اسمی: سالیانه یک میلیون و پنجاه هزار تن سیمان

 

سهامدار اصلی: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص)

نوع محصول: سیمان پرتلند تیپ 425-1 ،2 ،سیمان پرتلند پوزولانی

سیمان پرتلند پوزولانی ویژه ، سیمان پرتلند مرکب الف 5/32

آدرس دفتر مرکزی: تهران،لواسانی غربی،بین آقایی و آریا،پلاک 114

ساختمان هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار

شماره تماس دفتر مرکزی: 23571 (21) 98+

نمابر دفتر مرکزی: 22219517 (21) 98+