شرکت راهکار ساختمان اسپندار (سهامی خاص)

شرکت راهکار ساختمان اسپندار

نام ثبتی: شرکت راهکار ساختمان اسپندار (سهامی خاص)

مدیر عامل: خانم کرمی

محل کارخانه: استان قم،کیلومتر 45 جاده قدیم قم به اصفهان،

جنب کارخانه سیمان نیزار قم

پیش بینی راه اندازی: سه ماه چهارم سال 1402

ظرفیت اسمی: سالیانه سی و نه هزار و ششصد تن ملات

سهامدار اصلی: شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار (سهامی خاص)

نوع محصول: انواع ملات های خشک آماده ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: تهران،لواسانی غربی،بین آقایی و آریا،پلاک 114

ساختمان هلدینگ سرمایه گذاری اسپندار

شماره تماس دفتر مرکزی: 23571 (21) 98+

نمابر دفتر مرکزی: 22232958 (21) 98+