آگهی استخدام
کنترلر مالی ، کارشناس

هلدینگ اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کنترلر مالی، کارشناس برای دفتر تهران می باشد. متقاضی برگزیده تحت نظر کنترلر مالی اسپندار آغاز به کار خواهد کرد.

مهارتهای مورد نیاز:

 1. لیسانس حسابداری
 2. مهارت صحبت و نوشتن به زبان انگلیسی در حد پیشرفته
 3. تسلط بر اصول حسابداری، صورتهای مالی و بهای تمام شده
 4. تجربه در تحلیل اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی
 5. اکسل پیشرفته
 6. مهارت در کار تیمی؛ انعطاف پذیری و توانایی مدیریت برنامه فشرده کاری

شرح وظایف:

 1. تهیه و تحلیل گزارشات مالی گروه (در زمینه تولید، فروش، مالی و … به صورت روزانه و هفتگی)، کنترل گزارشات و پیدا کردن دلایل انحرافات
 2. هماهنگی و ارتباط با واحدهای مالی گروه؛ کنترل هزینه های شرکت های گروه از طریق تهیه گزارشات کاربردی
 3. همکاری در تهیه فایل بودجه سالیانه بر اساس اطلاعات و روندهای موجود در صنعت و بازار
 4. همکاری در ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری و طرح های سوددهی
 5. همکاری در شناسایی بهبودهای سیستمی و روشها و فرمتهای گزارش دهی