آگهی استخدام
کارشناس HSE

هلدینگ اسپندار در جستجوی کارشناس HSE جهت یکی از شرکتهای خود در قم می باشد.

مهارت‌های مورد نیاز:

1- آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهای مجموعه آفیس و نرم افزارهای مرتبط
2- رازداری و حفظ محرمانگی با توجه به دسترسی به اطلاعات
3- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی ایمنی/ بهداشت حرفه ای
4- همکاری و تشریک مساعی/ روابط عمومی خوب

شرح وظایف شغلی:

1- بازدید از عملیات و صدور PTW و ثبت هرگونه حادثه، نقص، خرابی یا خطر بالقوه و ارائه گزارش به مدیر مربوطه
2- آشنایی با اصول گزارش نویسی و شناسایی اعمال نا ایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در پرسنل و پیشنهادات لازم در این خصوص به مدیر مربوطه
3- آشنایی با شناسایی ریسک و خطرات بالقوه محیط کار و ارائه راهکارهایی برای حذف یا کاهش آن
4- آشنایی و توان برای انجام کمک های اولیه پزشکی به بیماران و مجروحان در شرایط اضطراری
5- آشنایی با پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در محل کار و نظارت بر اجرای آنها
6- آشنایی با استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی و پیش گیری از حوادث
7- آشنایی با مواد شیمیایی و عوامل زیان آور محیط کار، داربست بندی، کار در ارتفاع، ایمنی برق و…