آگهی استخدام
کارشناس واحد فنی

هلدینگ اسپندار در حال حاضر در جستجوی کارشناس واحد فنی با مهارتهای ذیل برای دفتر تهران واقع در خیابان فرمانیه غربی می باشد.

مهارتهای مورد نیاز:

– رشته تحصیلی مهندسی شیمی، مهندسی صنایع یا سایر رشته های فنی
– بین 6 ماه تا یک سال سابقه کار ( سابقه بیمه )
– تسلط کامل به ICDL ، ( Excel پیشرفته )
 -آشنایی به زبان انگلیسی ( Reading, Writing)
 – مسلط به درک مطالب فنی انگلیسی
– منظم، مسؤولیت پذیر، صبور

–  با انگیزه و پیگیر در امور محوله
– علاقمند به یادگیری در حوزه فنی سیمان

شرح وظایف:

1- تهیه گزارشات فنی سیستمی در خصوص تولید و مصرف انرژی در کارخانه های سیمان و آهک شرکتهای گروه 
2- سایر وظایف محوله