آگهی استخدام
کارشناس مکانیک

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس مکانیک برای مجتمع آهک در فیروزکوه می باشد. (اولویت استخدام با افراد بومی منطقه و شهرهای نزدیک در استان مازندران می باشد)

مهارتهای مورد نیاز:

– آشنایی کامل به دستگاه ها و طرز کار آنها
– آشنایی کامل به قطعات یدکی و محل مصرف آنها
– آشنایی با زبان انگلیسی تخصصی
– آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهای مجموعه آفیس
– آشنایی با نرم افزارهای مرتبط فنی و تخصصی
– آشنایی با نقشه کشی صنعتی
– آشنایی با تجهیزات و وسایل اندازه گیری
– توانایی تهیه گزارش تفصیلی
– توانایی کار با سیستمهای الکترو پنوماتیک و هیدرولیک
– توانایی انجام برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
– توانایی تحلیل و بررسی صورت وضعیت پیمانکاران
– توانایی عیب یابی، طراحی، تعمیر و نگهداری 
– آشنایی با نصب و راه اندازی تجهیزات 
– توانایی انجام امور فنی و تعمیرات
– آشنایی و اشراف کامل به هر یک از دستگاه های تولید و توانایی تعمیر و رفع اشکال آنها
– آشنایی با اصول تعمیرات و نگهداری و کالیبراسیون عمومی
– آشنایی با تشریفات اداری
– حداقل 4 سال سابقه کاری

شرح وظایف:

– رفع معایب و نواقص خط
– کنترل تجهیزات خط تولید
– سرویس و نگهداری تجهیزات
– درخواست قطعات یدکی
– کنترل موجود انبار قطعات یدکی
– طراحی قطعات مورد نیاز خط تولید
– کنترل کیفی قطعات خریداری شده کالیبراسیون عمومی
– بازرسی از نحوه عملکرد اجرای چک لیست های تولید
– اعلام به موقع زمان کالیبراسیون