آگهی استخدام
کارشناس منابع انسانی

هلدینگ اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس منابع انسانی برای دفتر تهران می باشد. کارشناس منابع انسانی، تحت نظر مدیر منابع انسانی گروه اسپندار، و در حوزه های امور اداری، جذب و استخدام، ارزیابی عملکرد و سایر حوزه های منابع انسانی در گروه فعالیت خواهد کرد. 

مهارت‌های مورد نیاز: 

1.     مدرک تحصیلی در رشته منابع انسانی و یا مدیریت بازرگانی با گرایش منابع انسانی
2.     آشنا با امور استخدامی، جذب نیرو و sourcing؛ سابقه انجام مصاحبه های استخدامی
3.     تسلط به متدهای مصاحبه های شایستگی محور و رفتاری
4.     روابط عمومی قوی؛ توانایی شنود و برقراری ارتباطات موثر و پایدار
5.     خلاقیت و علاقه به یادگیری

6.     تسلط پیشرفته بر Excel

شرح وظایف شغلی: 

1.     اجرای فرایند جذب و استخدام برای مشاغل مختلف صنعتی؛ انجام مصاحبه های رفتاری و منابع انسانی برای رده های کارشناسی و سرپرستی

2.     ایجاد و مدیریت فرایند جامعه پذیری کارکنان جدید الاستخدام

3.     مشارکت در طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای ارزیابی عملکرد، جانشین پروری و قطع همکاری

4.     پیگیری اجرا و سنجش اثربخشی فرایندهای منابع انسانی 

5.     هماهنگی و حضور در نمایشگاههای کار و اجتماعات مربوطه دانشگاهی؛ برقراری ارتباطات موثر جهت sourcing موثر در داخل و خارج صنعت سیمان

6.     انجام امور اداری منابع انسانی