آگهی استخدام
کارشناس مالی

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس مالی برای دفتر تهران می باشد. 

مهارت‌های مورد نیاز:  

۱.     فارغ التحصیل رشته حسابداری
۲.     حداقل چهار سال سابقه کار در حسابداری خزانه
۳.     تسلط بر ثبت اسناد مالی و تهیه مدارک و مستندات پیوست
۴.      تجربه در تهیه گزارشات نقدینگی و خزانه
۵.    دقت عمل، تمرکز، و سرعت بالا در کار؛ توانایی مدیریت نمودن حجم بالای کار

شرح وظایف شغلی: 

۱.     انجام امور مربوط به حسابداری خزانه
۲.     ثبت و صدور اسناد مالی
۳.     تهیه گزارشات نقدینگی و خزانه؛ مغایرت گیری حسابهای بانکی
۴.    انجام سایر امور محوله