آگهی استخدام
کارشناس مالی

 هلدینگ اسپندار در حال حاضر در جستجوی کارشناس مالی با مهارتهای ذیل برای دفتر تهران واقع در خیابان فرمانیه غربی می باشد

مهارت‌های مورد نیاز:

– تسلط بر اصول حسابداری
– تسلط بر سیستم مالی راهکاران
-دقت و سرعت عمل
– دارای روحیه همکاری و کار تیمی
– تسلط بر نرم افزارهای Word , Excel

شرح وظایف شغلی:

– تهیه گزارشات نقدینگی و …
– ثبت و صدور چک و اسناد مالی
– کنترل و بررسی امور بانکی
-بروزرسانی اطلاعات خزانه
– نگهداری و حفظ اسناد مالی تعهد آور و همکاری در سایر امور مالی