آگهی استخدام
کارشناس فنی و تعمیرات

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس برق قدرت برای کارخانه سیمان واقع در قم می باشد

مهارت‌های مورد نیاز:

– تسلط بر نرم افزارهای  Excel- Word- Microsoft project- Microsoft visio
– تسلط به زبان انگلیسی
– فارغ التحصیل رشته صنایع
– 4 سال سابقه کار مرتبط با کنترل پروژه

شرح وظایف شغلی:

– کنترل پروژه
– تدوین گزارشات دوره ای تولید و فروش
– مستند سازی فرآیند تولید و کنترل کیفی
– تحقیق در عملیات
– شناسایی عوامل تأخیر و برنامه ریزی مجدد جهت جبران تأخیرات
– آمار و احتمال