آگهی استخدام
کارشناس تعمیرات و نگهداری

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی کارشناس تعمیرات و نگهداری برای پروژه نیزار  واقع در قم        می باشد.

مهارتهای مورد نیاز:

  • توانایی عیب یابی، طراحی، تعمیر و نگهداری
  • آشنایی با نصب و راه اندازی تجهیزات
  • آشنایی با تجهیزات و وسایل اندازه گیری
  • توانایی انجام امور فنی و تعمیرات
  • آشنایی با اصول تعمیرات و نگهداری و کالیبراسیون عمومی
  • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناس مکانیک

شرح وظایف:

  • نظارت و همکاری در عملیات نصب، راه اندازی و نوسازی ماشین آلات تولیدی و تاسیساتی
  • تهیه برنامه تعمیرات و سرویس تجهیزات ماشین آلات و تاسیسات و تعیین مفید قطعات و ارائه به سرپرست مربوطه
  • همکاری در تهیه لیست قطعات مورد نیاز تجهیزات، ماشین آلات و تاسیسات جهت تامین به منظور تعمیرات لازم
  • تهیه گزارش از فعالیت های انجام شده و ارائه پیشنهادات به منظور بهبود مستمر