آگهی استخدام
کارشناس تدارکات

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس بازرگانی برای دفتر تهران می باشد.

مهارت‌های مورد نیاز:

 • لیسانس مدیریت بازرگانی
 • تسلط بر فنون مذاکره
 • آشنایی با قطعه شناسی صنعت آهک و سیمان
 • آشنایی با اصول حسابداری بازرگانی
 • توانایی تجزیه و تحلیل و بررسی داده های خرید و مطابقت با نمونه های موجود در بازار
 • شناخت مناطق و بازارهای مختلف خرید و فروش
 • توانایی بررسی و ارزیابی تامین کنندگان و ارائه گزارشات دوره ای ارزیابی تامین کنندگان


شرح وظایف شغلی:

 • شناسایی مناطق و بازارهای مختلف خرید و فروش
 • شناسایی منابع خرید و زنجیره تامین کالا
 • انجام پیش‌بینی‌های مورد نیاز تدارکاتی واحدهای مختلف شرکت و یا تعیین منبع خرید
 • تهیه آمارها و گزارشات مورد نیاز در امور بازرگانی در زمینه‌های مختلف تدارکات
 • انجام تجزیه تحلیل و بررسی داده های خرید و مطابقت با نمونه های موجود در بازار
 • نظارت بر اجرای مفاد و آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه های مرتبط