آگهی استخدام
کارشناس ارشد برق و الکترونیک

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک کارشناس ارشد برق برای کارخانه سیمان واقع در فیروزکوه است. 

مهارت‌های مورد نیاز: 

1.     لیسانس مهندسی برق و الکترونیک (گرایش قدرت، الکترونیک یا کنترل)

2.     سابقه مرتبط در حوزه برق در صنعت سیمان یا صنایع مادر

3.     تسلط بر نرم افزارهای تخصصی برق (MSP، PLC S7، WincCC، Drive ABB، Profibus)

4.     توانایی آنالیز اقدامات و فعالیتها و ارائه نظر کارشناسی؛ توانایی عیب یابی و حل مساله 

5.     توانایی مدیریت و اداره امور کارکنان در کارگاهها و شیفتهای کاری مختلف

شرح وظایف شغلی: 

1.     نظارت بر عملیات اجرایی؛ شناسایی نقاط بحرانی در سیستم و تلاش در جهت رفع مشکلات

2.     انجام هماهنگی بین اجزاء واحد اعم از شیفت‌های برق، ابزار دقیق، PLC، کارگاه برق، آزمایشگاه الکترونیک و کالیبراسیون، و برق قدرت

3.     شناسایی نیازهای آتی  از جمله قطعات یدکی،  نیازهای PM و برنامه‌ریزی جهت کاهش استرس‌های واحد برق از نظر کمبودهای ذکر شده

4.     برنامه‌ریزی برای PM های ماهیانه و سالیانه در خصوص تجهیزاتی مانند ترانس‌های قدرت و موتورهای MV خطوط انتقال برق

5.     ایجاد و توسعة راهکارهای اجرایی و عملیاتی در تأمین به موقع خدمات برق، ابزار دقیق، الکترونیک، الکترومکانیک و نصب‌ها و نوسازی‌ها و بازسازی‌های برق و الکترونیک و اتوماسیون دستگاه‌ها

6. کاربرد کلیه الزامات تهیه‌شده و تعیین‌شده در استانداردهای ملی و بین‌المللی در زمینة برق و الکترونیک مرتبط با حرفه و صنعت سیمان