آگهی استخدام
مسئول دفتر مدیر عامل

 هلدینگ اسپندار در حال حاضر در جستجوی مسئول دفتر مدیرعامل برای یکی از شرکتهای گروه در دفتر تهران می باشد. محل استقرار در دفتر تهران واقع در خیابان فرمانیه غربی خواهد بود. 

مهارت‌های مورد نیاز:

– منظم، مسئولیت پذیر با روابط عمومی خوب
– مسلط به مکاتبات اداری و نامه نگاری 
– توانایی مدیریت چند کار به طور همزمان
– آشنایی با زبان انگلیسی
– مسلط به ICDL
– آشنایی با برنامه PW Kara
– دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار
– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی

شرح وظایف شغلی:

– تنظیم، برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به مدیریت عامل از جمله جلسات روزانه و هفتگی
– بررسی دقیق تمامی اسناد وارده به شرکت و پیگیری موارد مهم از مدیریت عامل و واحدها
– دریافت و ارسال پاکت و بسته ها طبق جدول موارد ارسالی به دبیرخانه کارخانه
– پاسخگویی تماس های وارده به شرکت و تماس های مربوط به مدیریت عامل و انجام دستورات مقتضی ایشان در این خصوص
– ارسال دعوتنامه جلسات هیئت مدیره و ایمیل مستندات به اعضای هیئت مدیره
– محاسبه کارکرد پرسنل و تهیه گزارش
– اطلاع رسانی زمان جلسات هیئت مدیره به واحدها و جمع آوری اطلاعات و تحویل به واحد مالی
– همکاری کامل با مدیر مالی در جلسات ماهیانه و مجامع سالیانه شرکت
– صدور درخواست های خرید داخلی شرکت
– تکمیل فرم های ماموریت پرسنل