آگهی استخدام
مدیر پروژه فنی

گروه اسپندار در حال حاضر به دنبال یک مدیر پروژه فنی برای پروژه های اساسی کارخانه واقع در فیروزکوه می باشد. متقاضی ایده آل کسی است که سابقه انجام پروژه در صنعت سیمان را دارا باشد.

مهارت‌های مورد نیاز: 

1.     لیسانس مهندسی مکانیک
2.     حداقل پنج سال سابقه کار به عنوان مدیر پروژه فنی در صنعت سیمان با سابقه تحویل موفق پروژه ها
3.     اشراف بر تکنولوژی‎های صنعت سیمان (آسیابهای غلطکی، گلوله ای، سیلوها، و …)
4.     آشنایی با پیمانکاران نصب داخلی و تجربه در حوزه تدارکات پروژه های فنی
5.     مهارت مذاکره و همسوسازی نظرات؛ توانایی برقراری ارتباطات موثر 
6.     مهارت برنامه ریزی و مدیریت زمان


شرح وظایف: 

1.     مدیریت فنی پروژه های اساسی کارخانه با استفاده از نفرات تیم پروژه در کارخانه
2.     تهیه ی لیست فعالیت ها، منابع، زمان و پیمانکاران پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت کار  با همکاری با کارشناس کنترل پروژه کارخانه
3.     همکاری با واحد تدارکات در راستای قرارداد های پیمانکاران، خرید قطعات، و ….
4.     تایید و تهیه گزارشات مصارف و صورت وضعیت پیمانکاران؛ نظارت بر حسن انجام فعالیت ها و تهیه گزارشات حسن انجام کار
5.     تحویل پروژه به اتفاق ذی نفعان پروژه و تهیه صورتجلسات تحویل