آگهی استخدام
سرپرست سیستم ها و روش ها

گروه اسپندار در حال حاضر به دنبال استخدام فردی به عنوان سرپرست سیستم‌ها و روش‌ها برای یکی از شرکت‌های تولیدی تحت پوشش خود است. این فرد می‌بایست دارای تخصص کافی برای انجام ممیزی‌های داخلی، برنامه ریزی پروژه‌های بهبود و نیز ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مدیریت ارشد باشد.

مهارت‌های مورد نیاز:

 1. حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
 2. دانش زبان انگلیسی در سطح متوسط
 3. هشت سال سابقه کاری مرتبط
 4. تسلط به استاندارد های ایزو مورد نظر سازمان
 5. تسلط به انجام ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ایزو 19011
 6. تسلط به تجزیه تحلیل داده ها بر اساس تکنیک های فنون آماری
 7. توانایی بالا در برقراری ارتباط موثر بین کارکنان
 8. توانایی بالا در تهیه گزارش های متنوع با تسلط بر نرم افزار آفیس

شرح وظایف شغلی:

 1. برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی
 2. ارائه پیشنهادات در خصوص تعریف پروژه های بهبود ، پیگیری اقدامات اصلاحی و اجرای این پروژه ها ضمن همکاری مستمر با واحدهای مختلف سازمان
 3. نظارت بر بهبود مستمر فرایند های سازمان و مستندسازی آن
 4. شناسایی و ارزیابی ریسک و فرصت های فرایندها
 5. کنترل مستندات داخل و خارج سازمان
 6. ارائه گزارش عملکرد دوره ای به منظور هماهنگی و انطباق با اهداف سازمان به مدیریت ارشد