آگهی استخدام
مدیر تولید

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک مدیر تولید برای کارخانه سیمان واقع در فیروزکوه میباشد. 

مهارتهای لازم: 

-آشنایی کامل به زبان انگلیسی و کامپیوتر
-آشنایی به اصول و استانداردهای تولید محصول
-آشنایی کامل و مهارت کافی در انجام وظایف و توانایی انتقال اطلاعات حرفه ای به دیگران و انجام سایر امور محوله در ارتباط با شغل
-توانایی ارائه گزارشهای تحلیلی از قیمتهای مورد درخواست و توانایی اداره کلیه قسمتهای تولید کارخانجات
-نظارت بر نگهداری و استفاده صحیح از ماشین آلات قسمت
-تقسیم کار بین کارکنان، ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای تولید بر اساس برنامه کار ارائه شده

شرح وظایف: 

-دریافت سیاستها و خط مشی ها و اهداف تعیین شده برای قسمت و برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت های واحدهای مختلف تحت مسئولیت
-نظارت ، هماهنگی، برنامه ریزی و تفکیک وظایف و مسئولیتهای سرپرستان واحدهای معادن، بهره برداری و توزیع سیمان مطابق با برنامه زمانی
-بازدید از واحدها به طور مستمر به منظور حل مشکلات در محل مربوطه و انجام اقدامات مقتضی
-پیگیری هزینه های تولید و تعقیب اجرای دقیق کارهای نگهداری و تعمیرات
-تهیه گزارش تولیدات بر حسب کارگاههای مختلف