آگهی استخدام
رئیس تعمیرات و نگهداری

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی رئیس تعمیرات و نگهداری برای پروژه نیزار  واقع در قم        می باشد.

مهارتهای مورد نیاز:

 • توانایی عیب یابی، طراحی و تعمیر و نگهداری
 • آشنایی با نصب و راه اندازی تجهیزات
 • آشنایی و اشراف کامل به هر یک از دستگاههای تولید و توانایی تعمیر و رفع اشکال آنها
 • توانایی کار با سیستمهای الکترو پنوماتیک و هیدرولیک
 • آشنایی کامل به دستگاه ها و طرز کار آنها
 • حداقل 10 سال سابقه کار مرتبط
 • حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز کارشناس مکانیک

شرح وظایف:

 • نظارت بر تنظیم دستور العمل های تعمیراتی و تهیه برنامه های تعمیرات و نگهداری اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • نظارت بر جمع آوری و بایگانی مدارک و اسناد فنی طبق اصول صحیح بایگانی و ارایه راهنمائی های لازم به مسئول مربوطه
 • نظارت و همکاری بر تهیه قطعات یدکی مورد نیاز کارخانه و مشارکت در تعیین حداقل و حداکثر موجودی آنها با توجه به عمر مفید قطعات و مشخصات فنی آنها
 • همکاری در تنظیم شناسنامه و برنامه تعمیرات و سرویس هر یک از دستگاهها و ماشین آلات