آگهی استخدام
خزانه دار

گروه اسپندار در حال حاضر به دنبال استخدام فردی به عنوان حسابدار خزانه برای یکی از شرکت‌های تولیدی تحت پوشش خود است. این فرد می‌بایست دارای تخصص کافی برای انجام فعالیت های زیر باشد.

شرح وظایف شغلی:

1-تهیه و تنظیم گزارش‌های خزانه داری به صورت روزانه و ماهانه و سالانه و ارائه به مافوق متناسب با شرح وظایف تعریف شده.

2- صدور اسناد حسابداری و خزانه داری مرتبط و اسکن و بایگانی آن بصورت روزانه در چارچوب شرح وظایف.

3-ثبت وارائه گزارش از  چک‌های پرداختی به تامین کنندگان و پیمانکاران و …..

4-بررسی و ثبت اسناد حسابداری پیمانکاران شرکت.

5-ثبت وارائه گزارش از  چک‌های دریافتی از مشتریان – وصول‌نشده تا وصول و صدور اسناد حسابداری وصول چک‌ها.

6-پیگیری ضمانت‌نامه‌های بانکی و صدور به‌موقع و همچنین تمدید ضمانت‌های بانکی (تهیه و تنظیم نامه‌های ضمانت‌نامه مشتریان به بانک‌های مربوطه).

7-پیگیری دریافت و ارسال گزارش واریزیهای نقدی مشتریان فروش به صورت روزانه و تهیه صورت مغایرت بانکی روزانه، هفتگی و ماهیانه.

8-رسیدگی به اسناد  و مدارک تنخواه گردانها  و صدور اسناد آنها.

9-تطبیق حساب‌های فی‌مابین مشتریان و تامین کنندگان و شرکت بصورت ماهیانه.
10-پیگیری دریافت رسید چک‌های وصول‌شده از تحصیل داران  و صدور اسناد حسابداری مرتبط  (به‌طور روزانه )

11-کنترل اعتبار مشتریان در سیستم خزانه داری و ارائه گزارش بصورت روزانه .

12-انجام محاسبات مربوط به قراردادها-اسناد و مدارک- صورت حسابها و غیره….

مهارت‌های مورد نیاز:

  • آشنایی با قوانین بانکی کشور و آشنایی با وظایف تحصیلداری.
  • مسلط به سیستم های حسابداری همکاران یا راهکاران سیستم
  • حداقل سه سال سابقه کاری