آگهی استخدام
حسابدار

گروه اسپندار در حال حاضر در جستجوی یک حسابدار برای پروژه شرکت حمل ونقل امن ترابر الماس اسپندار  واقع در تهران می باشد.

مهارتهای مورد نیاز:

  • آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری
  •  آشنایی با مهارت‌های ICDL
  •  آشنایی با قوانین مالیاتی و تأمین اجتماعی (در سطح متوسط)
  •  آشنایی با استانداردها و مستندات حسابداری

شرح وظایف:

  • ثبت روزانه اسناد حسابداری (مالی، خزانه، حقوق و دستمزد)
  •  تهیه گزارش نقدینگی
  •  انجام امور مربوط به پرداخت‌های جاری شرکت
  •  تحریر دفاتر قانونی
  •  بایگانی اسناد و مدارک
  •  انجام امور مربوط به مکاتبات اداری