آگهی استخدام
کارشناس ارشد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

شرکت راهکار ساختمان اسپندار تولید کننده انواع ملات های خشک ساختمانی و چسب های کاشی جهت تکمیل کادر کارخانه، در صدد استخدام کارشناس ارشد آزمایشگاه و کنترل کیفیت در قم می باشد.

مهارت‌های مورد نیاز:

– کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی و آزمون های مورد نیاز محصول در آزمایشگاه بر اساس تجهیزات آزمایشگاهی

شرح وظایف شغلی:

– آزمون های مورد نیاز محصول در آزمایشگاه
– مراقبت، نگهداری و کنترل و بازدید از کلیه وسایل آزمایشگاهی، درخواست خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه، جمع آوری تجهیزات اندازه گیری و هماهنگی جهت ارسال تجهیزات کالیبراسیون به آزمایشگاه، درخواست تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
– اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استاندارد و نیازهای مشتریان
– آزمون طرح های اختلاط جدید جهت بهینه سازی کیفیت محصولات و تولید محصولات جدید