آگهی استخدام
کارشناس بازرسی خطوط

 شرکت سیمان نیزار قم در حال حاضر به دنبال استخدام کارشناس بازرسی خطوط برای کارخانه این شرکت می باشد.

مهارتهای مورد نیاز: 

 -آشنایی با قطعات و تجهیزات مکانیکی 

 -آشنایی با اصول عملکرد تجهیزات مکانیکی 

 -آشنایی با استانداردها

 -آشنایی با اصول آنالیز ارتعاشات

 -آشنایی با انواع روانکارها و آنالیز آنها 

 -آشنایی با نرم افزارOffice  

  1. حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی در رشته : مکانیک
  2. دانش زبان انگلیسی در سطح : خوب

شرح وظایف شغلی:  

  • بازدید و بازرسی خط تولید و گزارش عیب ها و ایرادات موجود
  • داده برداری و آنالیز ارتعاشات تجهیزات خط تولید
  • بررسی و کنترل روانکاری تجهیزات خط تولید
  • نظارت و بررسی روند اجرایPM وCM  تجهیزات خط تولید
  • ارائه گزارشات دوره ای عملکرد